maandag 30 november 2015

Werkdruk

"Van een kale kip kun je niet plukken, maar je kunt ze wel een poot uitdraaien"

Ik denk dat werkdruk een van de grootste problemen is in het onderwijs. Ondanks alle signalen, onderzoeken, tips en maatregelen lijkt het niet te bestrijden.
Aan de andere kant schijnt er toch steeds meer geld naar het onderwijs te gaan. Je vraagt je af waar dat blijft. Waarschijnlijk komt dat niet terecht bij 'het primaire proces'.

Er wordt niet geïnvesteerd in kleinere klassen, beter lesmateriaal, ICT die werkt of extra tijd om leerlingen te helpen. Wat moet je doen als je wel de ambitie hebt om het onderwijs te verbeteren maar niet de middelen?

Tips om makkelijker te werken in het onderwijs
 1. Leer ‘nee’ te zeggen, niet alles is jouw verantwoordelijkheid
 2. Leer goed te plannen en plan vrije tijd in… het werk is immers nooit af
 3. Blijf zien waarom je het onderwijs leuk vond, herinner jezelf eraan
 4. Maak een langetermijndoel en daaruit voortvloeiend een kortetermijndoel (3 maanden)
 5. Geef jezelf na iedere les een compliment voor wat er goed gegaan is
 6. Maak duidelijk aan je collega’s wat je graag wil doen en wat niet
 7. Plan geen vergaderingen of overleg tijdens je pauze, ook niet met je leidinggevende! (zie tip 1)
 8. Durf op tijd naar huis te gaan
 9. Laat één keer per week de boel de boel
 10. Durf jezelf goed te vinden
...en onthoud: je collega’s zitten in hetzelfde schuitje.

Eerder gepubliceerd op:
zondag 29 november 2015

Missie

"Pubers kiezen op school voor de makkelijke weg. Altijd. De pedagogische opdracht van leraren en schoolleiding is die te blokkeren."
bron

zaterdag 28 november 2015

De hogere kleuterschool

't Is niet zo dat ik qua school niets zou hebben om over te schrijven maar ik geloof dat ik wel een beetje uitgeschreven ben. Er is een groot gevoel van zinloosheid over mij gekomen...:-)

We worden al weken lang bestookt met allerlei dingen die moeten gebeuren maar waarvan eigenlijk niemand weet waar dat voor nodig is. Het lijkt of er van alles mis is en dat daar nodig oplossingen voor moeten komen. Je mag daarbij niet kijken naar de werkelijke oorzaken. Wij zijn professionals dus je moet kijken naar oplossingen niet naar de oorzaken of zoiets...?!

Daarnaast wordt er hier en daar op school wel 's geklunsd. Dat klunzen gaan we dan 's vakgroepgewijs bespreken. Dat helpt natuurlijk helemaal niks. Als wij de zaakjes wel op orde hebben waarom moeten we dan steeds het idee krijgen dat we iets niet goed doen? Ga je moeder pesten...:-)

Het mallotige is dat dit alles is dat dit allemaal plaats vindt onder het mom van #leerkracht en #onderwijsverbetering. Het idee dat als je maar bij elkaar gaat zitten langs elkaar heen praten, afspraken maakt waar je je niet aan moet houden, dingen roept die iedereen al 25 jaar roept en je dat dan opschrijft en aan iedereen rondstuurt of in een workshop deelt met de rest van het personeel nou... dan zal het toch wel beter gaan toch?

Op de keper beschouwd kan de eenzijdige focus op wat er allemaal niet deugt juist erg contraproductief zijn. Het is nooit goed of het deugt niet. Dat is juist heel erg NIET #leerkracht. Je moet je bezig houden met de dingen waar je iets mee kan, waar je energie van krijgt en waar leerlingen iets aan hebben. De methode #leerkracht met haar bordsessies, lesbezoek en samen lessen voorbereiden is een middel, maar zonder inhoud, inspiratie en visie zijn het zinloze bezigheden.

Soms krijg ik zelfs het gevoel dat het er eigenlijk niet om gaat wat de leerlingen leren maar of ze 't wel een beetje naar hun zin hebben. Ik bedoel maar... We gaan niet naar school om iets te leren maar om een diploma te halen maar dan wel met een minimale inspanning. Als dat niet lukt dat doet de school iets niet goed... en als het onderwijs niet deugt dan ligt dat altijd aan de leraren. Die deugen sowieso niet. Nee aan de leerlingen kan het niet liggen...:-)

Daarnaast heb ik er moeite mee om toegesproken te worden alsof ik een kleuter ben. Ik wil best tussen de lijntjes kleuren hoor maar dan moet je wel zorgen voor de juiste werkomstandigheden. Zolang dat niet het geval is wil ik best allerlei extra dingen doen, me maximaal inzetten, 's avonds werken of in het weekend. Ik doe niet moeilijk over extra inspanningen, maar kom dan niet met kletspraatjes en ga vooral niet zeuren over trivialiteiten.

Kortom: er is geen beginnen aan. Ik moet nog 10 jaar dus ik denk er nog over na.:-)

donderdag 26 november 2015

Russisch vermenigvuldigen

Naschrift
De Egyptenaren kenden 2000 jaar voor Christus deze methode al.  

maandag 16 november 2015

Punten op gelijke hoogte

De tweedegraadsfunctie gaat door de punten (1,1),(2,1),(3,9).
 • Geef een formule.
De formule zal iets worden als y = a(x - 1)(x - 2) + 1. Invullen van de coördinaten van (3,9) geeft:

9 = a(3 - 1)(3 - 2) + 1
9 = 2a + 1
2a = 8
a = 4

Een goede formule is: y = 4(x - 1)(x - 2) + 1 of ook y = 4x² - 12x + 9

zondag 15 november 2015

Basisvaardigheden algebraOp de keuzedag gaan we iets doen met basisvaardigheden algebra voor klas 2.

Lesmateriaal
 • Handout ✔ Opdrachten ✔ Powerpoint ✔ Antwoorden ✔ Toets ✔ 
 Dat hebben we dan toch maar weer. Ik ben benieuwd hoe 't gaat.

zondag 8 november 2015

Diagonalen en een prisma

q76335img2.gif

Dat was nog 's een fijne formule...:-)
Daarnaast had ik ook nog ergens Lichaamsdiagonalen van prisma staan.
 • Het aantal zijvlaksdiagonalen van een n-zijdig prisma is gelijk aan Z=n(n-1).
 • Het aantal lichaamsdiagonalen van een n-zijdig prisma is gelijk aan  L=n(n-3)

TelprobleemOp twee lijnen die parallel aan elkaar lopen, zijn acht blauwe punten aangegeven (A t/m H). Zie plaatje hierboven. Met telkens drie van deze punten kun je een driehoek maken, bijvoorbeeld de driehoek ABF of EGF.

Je kunt op deze manier verschillende driehoeken maken met steeds drie blauwe punten als hoekpunt.
(Alle punten worden meerdere keren gebruikt.)
 • Hoeveel driehoeken kan je op deze manier maken?
Antwoord 

\(
5 \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c}
   3  \\
   2  \\
\end{array}} \right) + 3 \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c}
   5  \\
   2  \\
\end{array}} \right) = 45
\)

Alternatieve notatie

\(
\left( {\begin{array}{*{20}c}
   5  \\
   1  \\
\end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c}
   3  \\
   2  \\
\end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c}
   5  \\
   2  \\
\end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c}
   3  \\
   1  \\
\end{array}} \right) = 45
\)

zaterdag 7 november 2015

Van Den Haag naar Rijsel

q12437img1.gif

Je rijdt van Den Haag naar Rijsel in België. De afstand is 256 km en je doet daar 2 uur en 39 minuten over.
 • Bereken de gemiddelde snelheid in km/uur. Rond eventueel af op helen.

maandag 2 november 2015

De rekentoets

Wat gebeurt er als je tijdens de uitvoering gaat roepen dat de rekentoets toch niet mee telt?Na al dat gekluns frustreer je daarmee ook nog 's een keer lopend onderwijs. Ik doe daar niet meer aan mee.