zondag 19 maart 2017

Wiskundeonderwijs

Het eerste en primaire doel van wiskundeonderwijs is wiskunde leren. Dat moet ook zo zijn en dat moet zeker zo blijven. Al die vakoverstijgende vaardigheden zijn belangrijk maar ons vak is het voertuig, het middel en de content. Het begin en het einde. Het idee dat je zoiets af kan doen met één instructie-uur per week is een grote vergissing. Ik hou vast aan de vaardigheden voor mijn vak:
  1. Getallen en rekenen
  2. Functies, grafieken en verbanden
  3. Formules en vergelijkingen
  4. Meetkunde
  5. Statistiek en kans
  6. Taal van de wiskunde
  7. Redeneren en bewijzen
  8. Probleemaanpak
Dat is gebaseerd op de kerndoelen basisvorming en eindexameneisen en op een aantal jaren ervaring…:-). Dat is wat wij doen.:-)

Ik wil bij de verslagen de resultaten kunnen koppelen aan de vaardigheden. Wat gaat er goed? Waar is ruimte voor verbetering? Die vakoverstijgende doelen zijn vast nuttig en de 21e-eeuwse vaardigheden zijn mooi bedacht (maar wel met veel gebakken lucht). Zelfs de hogere of zelfs spirituele doelen (zeg maar GOD:-) vind ik ook allemaal fijn, maar uiteindelijk gaat het bij wiskundeonderwijs om het leren van wiskunde. Er bestaat niet zoiets als leren zonder inhoud. Je moet het ergens over hebben. Over functies, variabelen, algebra, statistiek, e.d.

… en ik wil minimaal 2 instructie-uren voor alle wiskunde in alle jaarlagen… klaar…:-)

Met groet,
Willem van Ravenstein

Naschrift