zaterdag 15 april 2017

Sturen op uitkomsten

Zou die beoogde onderwijsvernieuwing gaan werken? Ik bedoel maar: men roept 's wat, men voert een soort van systeem in met instructie-uren en begeleidingsuren. Men roept iets over 21e-eeuwse vaardigheden. Men verwacht dat docenten die het niet snappen op cursus gaan. Wat weten docenten nu eigenlijk van hun vak? Het lijkt eigenlijk nog het meest op onderstaande toestand:

q13648img1.gif

De schoolleiding stuurt op de gewenste uitkomsten. Leerlingen die zelfstandig leren, keuzes kunnen maken, docenten die gedifferentieerd en op maat het onderwijs verzorgen door middel van effectief ingerichte instructie-uren, docenten die begeleidingsuren verzorgen met een maximale leeropbrengst voor de leerlingen, lokalen die zijn ingericht op het werken aan 21e-eeuwse vaardigheden, dat er ruimte is voor verschillende leerstijlen, dat de school ruimte geeft aan meervoudige intelligenties en ga zo maar door...

q11082img1.gif

Dat is wel mooi, nou ja mooi bedacht, maar niet erg realistisch. De huidige stand van zaken ligt in ieder geval nog heel ver weg van het gewenste resultaat. Maar dromen mag natuurlijk altijd.

Problematisch is vooral dat niemand een idee heeft HOE men de idealen denkt te gaan verwezenlijken. Is er ruimte en tijd om nieuwe dingen te ontwikkelen? Is er een flexibele inzet van ICT die werkt? Zijn de lokalen aangepast aan de moderne aanpak? Hebben leerlingen echt iets te kiezen? Zitten alle leerlingen op het goede niveau?

Zijn de leerlingen goed voorbereid op de eisen die dit nieuwe onderwijs aan ze stelt? Moeten niet alle leerlingen straks gewoon hetzelfde eindexamen doen? Hebben docenten nog wel zin om te werken in een systeem met steeds minder contact met leerlingen? Of gaan docenten straks gewoon college geven? Of gaan we alles digitaliseren? Er is nu al nauwelijks tijd om met leerlingen te praten.

Je kunt van alles willen en dat is prima, maar zonder dat daar iets tegenover staat gaat dat niet werken. Fasciliteer! Geef tijd en ruimte om nieuwe dingen te bedenken. Geef docenten een kans om vorm te geven aan het beoogde onderwijs. Of zou het bevoegd gezag denken dat er bij docenten veel ruimte is om nog meer te doen? Ik geloof dat de werkdruk in het onderwijs eerder is toegenomen dan afgenomen. Als je iets wilt dan moet je investeren. Doe je dat niet dan is het een wassen neus...

q2894img1.gif

Ik ga op reis en kom niet meer terug.
Ik zing nog een lied dat niemand meer kent.
Ik zwaai nog een laatste keer.
Ik draai me om en ik verdwijn.
...ja dat zou wel het beste zijn...PS
Sommige mensen zijn al blij als alle wassen neuzen dezelfde kant op staan, maar uiteindelijk gaat dat niet werken. Droom maar lekker verder...:-)